تعرفه ثبت دامنه

/تعرفه ثبت دامنه
تعرفه ثبت دامنه ۱۳۹۵-۱۰-۱۴ ۱۲:۰۰:۰۶ +۰۰:۰۰

کلیه قیمت ها به تومان می باشد.

 پسوند دامنهثبت / تمدید / انتقال دامنه
com۴۰,۰۰۰
net۴۷,۰۰۰
org۴۷,۰۰۰
biz۴۶,۰۰۰
info۴۲,۰۰۰
co۱۱۳,۰۰۰
ws۴۳,۰۰۰
asia۶۰,۰۰۰
eu۴۵,۰۰۰
mobi۷۵,۰۰۰
me۱۰۷,۰۰۰
pro۶۳,۰۰۰
tv۱۱۳,۰۰۰
in۴۵,۰۰۰
ir۸,۰۰۰
co.ir۱۰,۰۰۰
net.ir۱۰,۰۰۰
org.ir۱۰,۰۰۰
gov.ir۱۰,۰۰۰
sch.ir۱۰,۰۰۰
ac.ir۱۰,۰۰۰
id.ir۱۰,۰۰۰